Wednesday, 6 March 2013

SOALAN LATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Tingkatan 1

Contoh soalan Tingkatan 1 daripada Bidang 1 ( Perkembangan Diri )

Contoh soalan Struktur

  1. Berikut ialah rutin harian Ah Moy, Ganesan dan Rahim di rumah.
Ah Moy         -  Mengemaskan tempat tidurnya setiap pagi.
Ganesan      -  Rajin membaca buku-buku cerita untuk menguasai   
                           bahasa Melayu.
Rahim             - Selalu bersolat lima waktu di rumah.


(a)    Nyatakan nilai yang diamalkan oleh Ah Moy,Ganesan dan Rahim
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                             [3 markah]

(b)   Selain daripada nilai di atas nyatakan satu nilai yang ada pada ketiga-tiga murid di atas.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                             [3 markah]

(c)    Nyatakan empat amalan baik yang boleh dilakukan oleh murid dalam kehidupan harian terhadap keluarga, rakan dan tempat tinggal.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                             [4 markah]
Contoh Skema Jawapan

 1( a )   Ah Moy           - Nilai Berdikari
            Ganesan          - Nilai Kerajinan
            Rahim              - Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan

( b )      Nilai Bertanggungjawab

( c )         i.       Menurut kata dan nasihat ibu bapa
               ii       Menghantar kad ucapan Hari Lahir kepada rakan
               iii      Menjaga kerusi meja dan perkakas di bilik darjah dengan baik
               iv      Tidak mendera haiwan peliharaan

No comments:

Post a Comment